- Dette er et veldig prinsipielt spørsmål, som gjelder alle innbyggere i Bergen: Skal vi selge byrommet vårt til reklame? Det innebærer en så dramatisk forandring i byen at alle bør ha muligheten til å si sin mening, mener Sondre Båtstrand fra Miljøpartiet De Grønne (MDG).

Forretningsutvalget behandlet i går Båtstrands forslag om folkeavstemning om byromsreklame. Det betyr at det vil bli behandlet av bystyret innen seks måneder.

Men før det vil byrådet legge frem sin innstilling i fylkeskommunens høring om byreklame. Formelt sett er det fylkestinget som vedtar avtalen om byreklame. Men fylket er avhengig av Bergen kommunes tilslutning, noe som betyr at bystyret kan stanse avtalen.

Uenighet om middelalderby

Byrådet har som del av sin tiltredelseserklæring at det skal jobbe for en slik byreklameavtale, og det var et bredt flertall i fylkestinget som vedtok å forhandle frem en avtale. Mange har derfor ansett kampen om byreklame som avgjort.

Det gjør ikke Båtstrand. Han har tro på en snuoperasjon på linje med den som skjedde i 2004, da KrF og Venstre snudde og stemte ned avtalen kommunen hadde inngått med Clear Channel. En folkeavstemning kan være livbøyen for sentrums­partiene, mener Båtstrand.

- Vi ser at byrådet bruker veldig lang tid på denne saken. Jeg tror det er fordi det er uenighet internt. KrF har for eksempel sagt at de vil skjerme hele middelalderbyen. Men det betyr at 50 av de mest attraktive reklametavlene må fjernes, og da er det ikke mye økonomi igjen.

19 folkeavstemninger

Han tror derfor det er mulig å få med seg sentrumspartiene på forslaget om folkeavstemning.

- Normalt er det bystyret som avgjør politiske saker. Men Bergen har hatt 19 lokale folkeavstemninger tidligere, så det er ikke unikt. Dette er en sak som passer godt til folkeavstemning: Det er klare ja— og nei-alternativer, og den handler om folks hverdag, sier han.

- Blir det ikke veldig dyrt å holde en folkeavstemning?

- Jo, derfor foreslår vi å legge den til neste lokalvalg. Da er ekstrakostnadene små. Og demokrati koster penger, det må vi være forberedt på.

- Prøver på omkamp

Høyres gruppeleder Dag Skansen er lite begeistret for forslaget om folkeavstemning.

- Det er ikke en spesielt god idé. Vi folkevalgte er satt til å ta slike avgjørelser, og da må vi ha guts til å gjøre det. Det er Båtstrands demokratiske rett å kjempe for sitt standpunkt, men jeg opplever at dette er å bruke folkeavstemning til å ta omkamp på demokratiske vedtak.

Skansen og Høyres bystyregruppe støtter vedtaket i fylkestinget, og han er ganske sikker på flertall i bystyret.

- Så blir det nok en del diskusjon om detaljene, som hvor grensene for det skjermede området skal gå og hva det skal skjermes mot. Er det for eksempel uaktuelt å utplassere bysykler der, hvis de er reklamefinansierte. Her er nok vi litt mer liberale enn KrF, medgir han.

Ansvarlig byråd Filip Rygg har fødselspermisjon, men skriver i en SMS at saken fra byrådet kommer snart. Ifølge Haakon Thuestad, byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsens rådgiver, er saken planlagt lagt frem i mai.

- Det betyr at den ikke er diskutert i byrådet ennå, så det er ikke snakk om noen uenighet, sier han.