• NYE HOLDEPLASSER: Slik ser Skyss for seg at holdeplassene skal se ut i fremtiden. Ved siden av venteskuret skal det komme en søyle som skal gi de reisende nødvendig informasjon blant annet om holdeplassens navn og hvilke busser som stanser der. ILLUSTRASJON: SKYSS

Skyss vil fornye holdeplassene

Dagens busskur forekommer i alle varianter. Nå ønsker Skyss en ensartet utforming av dem.