Hun vil gjøre Bergen mindre

Kjersti Toppe (Sp) advarer sterkt mot å utvide Bergen kommune. I stedet går hun inn for å gjøre Bergen mindre.