• STRAKS: For Ytre Arna skule er det forelsått strakstiltak til 400.000 kroner. FOTO: HELGE SUNDE

Fem nye skoler er sjekket

Feil og mangler ved ytterligere fem bergensskoler er sjekket. Alle trenger utbedring.