• GRANSKING AV ULYKKEN: Statens havarikommisjon sin rapport er ventet i slutten av uken, men politiets hovedteori er glatt veibane. FOTO: LENA VERMEDAL

Styrket i teorien om glatt veibane

Politiet utelukker at sjåføren fikk et illebefinnende.