Denne er for fuktig

Å fyre med denne vedkubben, kjøpt på Byggmakker Drotningsvik denne uken, gir deg lite varme. Den er altfor fuktig.