• POSITIV: Avdelingsjordmor ved Kvinneklinikken på Haukeland Universitetssykehus, Inger Sofie Stensland, mener sykehuset har en positiv holdning til hjemmefødsler. FOTO: ODD E. NERBØ

Strides om hjemmefødsler