• KJEMPAR FOR DOTTERA: - Kommunen braut teieplikta. At me skal bli handsama slik er heilt rått, seier faren og mora. Dei vurderer å kreva oppreising for dottera, som stod fram i BT i går og fortalde om overgrep frå ein gutegjeng på 70-talet. FOTO: Roar Christiansen

I kamp for å sletta 30 år gammal info

I den over 30 år gamle journalen blir dei utan dokumentasjon framstilt med psykiske vanskar. I fleire år har dei forsøkt å få opplysingane sletta, men utan hell.