• ØDELAGT IDYLL? Frontene er steile før avgjørelsen om det blir gigantmaster i Hardanger blir klar. FOTO: plrang

Ber om anbud

Hardangermastene er sendt ut på anbud selv om den endelige byggetillatelsen mangler.