Justisminister Anders Anundsen (Frp) og statsminister Erna Solberg (H) gikk på Stortingets talerstol og forsikret om at regjeringen hadde foretatt en oppmykning i praksis for tvangsretur av lengeværende asylbarn. Men som BT avslørte i begynnelsen av måneden, nådde aldri beskjeden frem til Politiets utlendingsenhet.

— Disse familiene ble lovet at de skulle få en bedre behandling. Det skjedde aldri. Derfor mener vi de må få prøve sakene på nytt, sier stortingspolitiker Karin Andersen (SV).

Sendte ut dobbelt så mange

Allerede 30. september i fjor varslet de fire borgerlige partiene at de var blitt enige om å lage en forskriftsendring der hensynet til barnas beste skulle tillegges større vekt. I KrF og Venstre var det en klar forståelse om at det mellom partiene var enighet om at lengeværende barn skulle behandles med forsiktighet når det gjaldt uttransport inntil den nye avtalen trådde i kraft, noe som først skjedde 8. desember i år.

Samme dag kunne politidirektør Odd Reidar Humlegård fortelle at det i årets ti første måneder var sendt ut 76 mindreårige med botid lenger enn fire år i Norge. Det er 36 mer enn i hele 2013 til sammen.

— Vi fikk jo høre alle disse historiene om at her sender regjeringen ut så mange som de kan. Vi ropte varsku. Men hver gang vi tok det opp, svarte regjeringen «nei da», sier Andersen.

SV-politikeren mener justisministeren og statsministeren har villedet Stortinget i denne saken. Men verre er det at lengeværende asylbarn som kunne hatt mulighet til å få opphold i Norge etter det nye regelverket, nå har blitt sendt ut.

«Dette er barn som har sterk tilknytning til Norge, de har gått i barnehage, skole, har alle vennene sine her og mange av barna kjenner bare Norge som sitt hjemland» skriver hun i representantforslaget.

Støtte fra Venstre

SV-politikeren påpeker at hun ikke foreslår at barna skal hentes tilbake til Norge, men at de skal få mulighet til å prøve saken på nytt fra sitt hjemland.

— Det er nok urealistisk å hente dem tilbake til Norge. Grunnen til at vi har valgt ikke å si det, er at vi da har et håp om at Ap også vil kunne gå med på det. De kan ikke ha noe imot at de får behandlet saken etter et nytt regleverk, sier Andersen.

I Venstre støtter de forslaget, mens KrF er litt mer avventende.

— Før vi tar stilling, må Anundsen svare på hva som har skjedd i denne saken. Jeg har full forståelse for forslaget, sier Geir Sigbjørn Toskedal (KrF).

— Det som blir spennende, er å se om det får bredere støtte enn fra SV, KrF og oss. Vi vil støtte dette, men for å få flertall krever det mer enn å fremme et markeringsforslag fra SV. Jeg er ikke sikker på at Ap vil støtte dette her. Det er ikke til å komme fra at Ap nå er det mest restriktive partiet overfor asylbarn på Stortinget, sier André N. Skjelstad, Venstres innvandringspolitiske talsmann.

Ap er skeptisk

Som Venstre antyder er det stor skepsis i Ap til å støtte SV-forslaget, men heller ikke de har konkludert.

— Vi er at av den oppfatning at vedtakene om hvem som skal få bli og ikke, må fattes etter det til enhver tid gjeldende regelverk. Det må bli opp til regjeringen å ta stilling til om det skal ha tilbakevirkende kraft eller ikke, sier Erik Sivertsen, Aps innvandringspolitiske talsmann.

Han påpeker derimot at saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen, og at utfallet der kan føre til at en må ta stilling til saken på nytt.

SVs stortingsrepresentant Karin Andersen mener utsendte asylbarn må få prøve saken sin på nytt i Norge. Venstre og KrF er positive til forslaget, mens Ap er skeptisk.