Byggestriden i Foreningsgaten, midt i Bergen sentrum, tar ikke slutt. Det gjør heller ikke byggingen, selv om kommunen har sendt ut stoppordre.

Stridens kjerne er høyden på nybygget til eiendomsinvestor Bjørn Kåre Vågenes, tegnet av Fortunen arkitekter. Eiendomsinvestor Steinar Aagesen, som eier en naboeiendom, fikk i fjor medhold fra kommunens tilsynsavdeling i at nybygget var høyere enn tegningene tilsa.

I november i fjor ga kommunen stoppordre for deler av bygget, som de mente var mellom to og tre meter for høyt. Både Aagesen og Fortunen Arkitekter AS har klaget inn vedtaket. Aagesen mener at hele bygget må få redusert høyde. Fortunen Arkitekter AS har klaget til kommunen på at deler av byggesøknaden deres er avslått.

Får tvangsmulkt

I mellomtiden har kommunens byggesaksetat gitt rammetillatelse for deler av bygget, og byggingen fortsetter. Nå har kommunen gitt ny stoppordre.

— Tillatelsen har de ikke fått. Men det forhindrer ikke Fortunen og Bjørn Kåre Vågenes i å sette i gang med byggeaktivitet. Til og med arbeidene de har fått avslag på i rammetillatelsen, gjør de nå ferdig, sier Aagesen.

Han sier han er rystet over det som skjer. Den siste tiden har han observert flere menn i arbeid på fasadeveggen mot hans bygård. Han har tatt flere bilder av arbeidene, som han nå har sendt til kommunen.

— De viser blant annet at utkragingen av takterrassen, som det er gitt avslag på, nå er i ferd med å ferdigstilles.

Seksjonsleder på tilsynsavdelingen i Bergen kommune, Øystein Andersen, er klar i sin tale:

— For tilsynet sin del, så er det gitt stoppordre. Vi har mottatt henvendelser fra nabo, slik at vi nå har ilagt tvangsmulkt om arbeidene fortsetter, sier han.

- Kommunen motsier seg selv

Byggets eier, Vågenes, er oppgitt over hele prosessen. De delene av byggesøknaden som de har fått avslag på, har de sendt inn klage på. Resten av bygget mener han er klargjort for bygging.

— I stoppordren står det at vi har stoppordre inntil tillatelse er gitt. Vi har fått tillatelsen som gjelder frembygget og midtbygget. Det er ikke omstridt, og da har vi tillatelse til å gå videre. Vi har også tillatelse til å drive med sikring av bygg, sier han, og sikter til arbeidet som pågår i bakgården, og som nabo Aagesen har reagert spesielt på.

Vågenes mener det er manglende kommunikasjon mellom kommunens egne avdelinger, tilsynsavdelingen og byggesaksavdelingen, som fører til truslene om tvangsmulkt.

— Tilsynsavdelingen er ikke klar over at det er gitt rammetillatelse, hevder han.

- Krangler om 25 kvadrat

Ifølge Vågenes er det kun 25 kvadratmeter av de totalt 4000 kvadratmeterne det nå er strid om. Han mener det er latterlig at dette kan føre til byggestopp for prosjektet.

— Jeg blir ikke forbauset om kommunen likevel kommer med en tvangsmulkt.

Han viser til stoppordren fra kommunen.

— Den varer inntil tillatelse er gitt. Nå er rammetillatelse gitt. Så begynte vi å jobbe, og så er ikke kommunen sikker på hva vi kan og ikke kan gjøre? Hvordan skal vi være sikker når ikke engang kommunen er det?