I går sa byrådet at de ønsker å bygge bybane til Fyllingsdalen først, fordi byggestarten kan skje to år raskere enn en bane til Åsane. Men det betyr ikke at Fyllingsdalen-banen er problemfri.

— Det er svære greier, dette. Vi kan ikke bare flytte disse tankene. I hvert fall er det svært krevende og vil bli veldig kostbart, sier Leif Arne Berge, prosjektansvarlig i Tine region vest.

Vi står foran fem svære tanker med melk på Tines anlegg på Minde, kjent som Vestlandsmeieriet. Hver av tankene inneholder 60.000 liter melk, og er laget av galvanisert stål. Her er det melkebilene tømmes, og melken kjøles og renses før den skal videre til forbrukerne.

Dyr melkerute

Nå er Bybanen til Fyllingsdalen tegnet rett igjennom tankene til Tine, før den skal svinge inn i tunnel under Fjøsangerveien og Løvstakken. Det kan bli en dyr «melkerute» for Bybanen.

TANKKONTROLL: Men tankene mine får du aldri, tenker kanskje Tine-sjef Leif Arne Berge. I hvert fall sier at han at det blir «svært krevende» å flytte på tankene.

— Tankene alene koster over en million hver, men det er mye teknisk utstyr på dem som er langt dyrere. Vi har ikke regnet på hva kostnadene med å flytte dem vil bli, men jeg vil tippe mellom 50 og 100 millioner kroner, sier Berge.Tine har protestert mot planene tidligere, og har fått inn en merknad i bystyrevedtaket om reguleringsplanen der det heter at traseen må vurderes nærmere på dette punktet. Men det kom overraskende at byrådet i går snudde, og bestemte at banen til Fyllingsdalen skulle bygges før den til Åsane.

— Vi trodde vi hadde god tid på oss til å diskutere dette, og at banen lå lengre frem i tid, sier Berge.

- Veldig krevende

Tine ønsker å forskyve hele traseen vestover, men der ligger den vernede Minde stasjon, som stammer fra forrige gang det var skinner forbi, den gamle traseen til Os- og Bergensbanen. Kommunen skal ha plass til både bybane, bilvei og sykkeltrasé.

— Det blir veldig krevende å finne en løsning på dette, sier Berge.

— Er det aktuelt for dere å flytte hele virksomheten fra Minde?

— Vi ønsker egentlig å være her. Planen er å være her i mange år fremover, minst ti.

Vil overta togtunnel

Men Tines anlegg er bare et av flere utfordrende punkter langs bybanetraseen som har fått fornyet aktualitet.

Ut av sentrum skal banen gå på innsiden av Storelungeren. Da må man ha tillatelse til å fylle ut mer av vannet, for å få plass bybanespor sammen med jernbane og gang- og sykkeltrasé.

Deretter skal banen gå under Kronstadhøyden, med et stopp under eller i nærheten av Haukeland universitetssykehus. Da er det naturlig å ta i bruk jernbanetraseen som ligger der, og kanskje togtunnelen under Kronstadhøyden. Dette er den opprinnelige traseen for Vosse-, Bergens- og Osbanen, men brukes i dag bare til enkelte godstog med biler som skal til Mindemyren.

Flere nøtter

Jernbaneverket har vært skeptisk til å gi fra seg arealer både i Fløen og Mindemyren.

— Vi skal bruke terminalen på Mindemyren inntil vi har kapasitet til å ta imot det vi tar der andre steder. Det er sannsynlig at vi vil være på Minde de neste ti årene, sa region- og utviklingsdirektør Lars Chr. Stendal til BT tidligere i år.

SPOR MOT SPOR: Også Jernbaneverkets terminal langs Kanalveien er et problemområde. Der det i dag går godstog med nye biler fra Drammen, kan det i fremtiden komme bybanespor.

Byrådet ønsker å bygge bane til Fyllingsdalen allerede fra 2018. Det betyr at Jernbaneverket må avgi grunn lenge før det.— Jeg tror det er mulig å finne løsninger der vi kan opprettholde driften vår, sa Stendal.

Også traseen i Fyllingsdalen kan bli en nøtt for politikerne. I dag er det kun tegnet inn stopp ved Oasen og Spelhaugen. Trolig vil andre deler av bydelen kreve holdeplasser nærmere store befolkningskonsentrasjoner.

Derimot er det få eller ingen store kulturminner langs traseen til Fyllingsdalen.

— Vi må selvsagt kartlegge traseen, men det sier seg selv at dette er en helt annen situasjon enn en bane som går rett gjennom middelalderbyen, sier fylkeskonservator Per Morten Ekerhovd.

NETT_Bybanen_Fyllingsdalen_november-2014.jpg