Røykutvikling i Førde

Brannvesenet rykket ut til bolighus.