• FÅR IKKE FLY: PÅ BAKKEN: Dette bildet ble tatt 15. april da all flytrafikk på Flesland ble stanset. Luftambulansen ble også satt på bakken. Fv. pilot Leif Turlid, lege Rune Aalvik og redningsmann Arne Sveinhaug. FOTO: Sonja Ystaas FOTO: Sonja Ystaas

Luftambulansen flyr igjen

Askeskyen har gitt plass til luftambulansen, som er på vingene igjen.