Strømmen tilbake

3000 husstander i Fana-området var uten strøm i nesten to timer.