• FEKK TILLIT: Ordførar Astrid Farestveit Selsvold er vald til kommunen sin representant i styringsgruppa for Kvammapakken. ARKIVFOTO: FARTEIN RUDJORD

Kabinettspørsmål i Kvam

Ord som mistillit, ugildskap, molbuaktig, tutlete og idioti fekk ordførar Astrid Farestveit Selsvold til å kreva tillitsvotum i Kvam heradsstyre for «vegeliten».