Kuttet med kniv

En 29 år gammel utenlandsstatsborger måtte sys etter å ha blitt rispet med kniv.