Vannlekkasje på skole i Lindås

Det er meldt om vannlekkasje på Lindås barneskule.