Taxisjåfør fyllekjørte i Sogn

Med flere passasjerer i bilen kjørte drosjesjåføren rundt med 2 i promille.