Rundt en liten radio i enden av korridoren på Soltun aldershjem sitter fire damer. Radioen spiller Herborg Kråkeviks versjon av «Den fyrste song», og lyse sang­røster synger de fire damene med.

Helma Nes (91), Ingrid Ulvedal (91), Amy Lundemo (93) og Åslaug Nygård (95) sitter som oftest i gangen. På oppholds­rommet på Soltun aldershjem er det ikke plass til dem.

Anbefaler å selge

Aldershjemmet er ett av ti helse­bygninger i Bergen som er blitt kartlagt av kommunen. Rett før jul kom resultatene.

I rapporten for Soltun kom det frem at bare 8 av 25 rom har egne toalett og bad. Bygningen ble betegnet som trangt, og det ble funnet mugg i garderoben.

Konklusjon: Det er ikke egnet for syke­hjemsdrift og er anbefalt solgt.

INGEN OVERRASKELSE: Solveig Ellingsen Holtås står på et av badene på Soltun aldershjem. - Vi ble ikke overrasket over at bygget er anbefalt solgt, sier hun.
Marita Aarekol
STØRRE ROM: - Jeg har det bra på Soltun aldershjem og koser meg, men synes rommet er litt lite. Jeg skulle gjerne hatt et litt større rom, sier Karna Skår, som bor på et elleve kvadratmeter stort rom. I en ny kartlegging av ti sykehjem i Bergen kommer det frem at det trengs rehabilitering for 400 millioner for at sykehjemmene skal komme i bedre stand.
Marita aarekol
FANT MUGGSOPP: På Soltun aldershjem har ikke de mannlige ansatte egen garderobe. I damegarderoben er det i tillegg gjort funn av muggsopp. Bygget er ifølge en ny kartlegging ikke egnet til sykehjemsdrift.
Marita aarekol

Det kom ikke som noe overraskelse på styrer Solveig Ellingsen Holtås.

— Vi har lenge visst at det er smått og trangt på sykehjemmet, og at rommene er dårlig isolerte, sier hun.

Vil koste 400 millioner

Ved de andre sykehjemmene er det omfattende etterslep på vedlikeholdet. Ifølge rapportene vil det koste 400 millioner kroner over en tiårsperiode for å få bygningene i god nok stand.

Den endelige prislappen for opprustning av de ti sykehjemmene kan imidlertid bli enda høyere.

— Når vi først skal bygge om, ser vi også på andre ting som bør gjøres. Erfaringene fra opprustning av skoler viser at det ofte blir dyrere enn det som kommer frem i tilstandsrapporten. Men det er også eksempler på ombygninger som blir billigere, sier Harald Blytt, leder for byggteknisk avdeling i Etat for bygg og eiendom.

Frem til sommeren 2015 skal alle Bergens 42 helsebygninger sjekkes. Men Blytt forteller at regningen for neste pulje helsebygg trolig blir lavere enn for de første ti.

— Vi har startet kartleggingen med de eldste bygningene og de som vi vet er i dårlig stand. De neste vi ser på vil ha bedre standard, og til sist vil vi kartlegge de aller nyeste bygningene, sier han.

Hvilke av de ti sykehjemmene som skal pusses opp først, kan ikke Blytt svare på.

— Det vil jo bli en prioritering fremover av hva som skal gjøres ved sykehjem, og hva som skal gjøres med andre kommunale bygg, sier han.

Ikke bekymret for pengene

Finansbyråd Liv Røssland vil ikke svare på hva som skal skje ved de ulike sykehjemmene ennå.

— Dette er bare første del av en omfattende gjennomgang.

Det er en kjensgjerning at Bergen kommune gjennom mange tiår har vært for dårlig på vedlikehold. Derfor leter vi etter feil og kartlegger hele den kommunale eiendomsmassen.

Røssland sier at 400 millioner kroner er et estimat, og at byrådet fremover vil komme med saker som beskriver i detalj hva de vil gjøre.

— Det er viktig å ta hensyn til dem når dette skal gjennomføres. Noe av arbeidet er kurant vedlikehold, men annen rehabilitering gjør at vi trenger andre sengeposter til de eldre. Om de må flytte, kommer vi tilbake til når vi ser på hver av sakene.

Finansbyråden mener det er mulig å finne penger til den omfattende jobben.

— Dette er fullt håndterbart økonomisk. Vi er forberedt på det, sier hun.

Skjermbilde.JPG