• (1/2)
    ENGSTELEG: – Dei mange rasa gjer både foreldre og tilsette engstelege, seier styrar Brita Hesjedal Lunde i Stanghelle barnehage. Steinblokka som dundra ned fjellsida bak laurdag, landa eit godt stykke frå barnehagen, men har sat ein støkk i folk. FOTO: Tor Høvik

Rasa skapar frykt