Arbeidsgruppe skal redde Nygårdsparken

Byrådet setter ned en arbeidsgruppe som skal ta for seg problemene knyttet til de narkomane.