Hva er klokken i Bergen?

Du skal være forsiktig med å stole for mye på klokkene i bybildet.