20 av 23 sykehjem mot underskudd

Nesten samtlige kommunale sykehjem i Bergen styrer mot underskudd i 2008. For hjemmesykepleien er budsjettallene blodrøde i alle bydeler.