Nytt tilbakeslag for Astrupsenter

Fylkeskultursjefen i Sogn og Fjordane godtek ikkje planane for eit nytt senter like ved Astruptunet i Jølster.