Streiken forsinker barnehagebygging

300 nye barnehageplasser står i fare for å bli forsinket på grunn av streiken.