- Viktig med troverdighet

Psykiatriprofessor Lars Weisæth vurderer å trekke seg fra ekspertutvalget, når han får høre om Minneforeningen manglende tillit til ham.