Jordbruk siden bronsealderen

På Seim i Øvre Granvin har det vært drevet jordbruk sammenhengende fra eldre bronsealder frem til i dag, viser utgravinger.