Blogger om Prestestien

Har du en fortid i Prestestien? Signe Flo har opprettet en blogg for alle med en oppvekst i Prestestien 2-12. Følg bloggen her!