Krevde 1,3 mill. i erstatning for tyvegods

Da restauranten brant ned, krevde eieren 1,3 millioner i erstatning for inventar han hadde tatt fra et konkursbo.