Legg inn dine funn på flåttkartet

Her kan du registrere hvor i landet du er blitt bitt av flått, og sjekke hvor det fryktede dyret er mest aktivt.