- Å lyve var «kjempeubehagelig»

Bjarne Håkon Hanssen om hemmeligholdelsen rundt avgangen.