Dette er et naust

Her har Bergen kommune startet jakten som vil få nausteiere til å sette sommerpilsen i halsen. Hver meter kystlinje blir trålet for ulovligheter.