• VANNMILJØ: Drammen kommune har lagt ned store ressurser for å utvikle vannmiljøet sitt og anlegge kommunale parker. Dette har de klart ved å kjøpe opp eiendommer langs elven. FOTO: BYPLAN, DRAMMEN KOMMUNE

Har rustet opp elveområdet

Drammen kommune har rustet opp området langs elven på begge bysidene.