Slo gravid sambuar

Ein 31-åring frå Bømlo er dømd til eitt år og fire månader i fengsel for vald mot to sambuarar. Eine var høggravid.