Dropper granskning av Dagblad-metoder

Politimester Ragnar Auglend kommer ikke til å granske hvordan Dagbladet fikk tak i fortrolig informasjon i Dung-saken.