Søkte etter Dung

Redningsdykkere fra Bergen Brannvesen søkte etter Dung under Rongesundet bru i formiddag. Letingen var resultatløs.