Søndagsfrukost på VIMI

Over 60 menneske kunne Per Helleve ynskja velkommen til frukost på Indremisjonskafeen søndag morgon. Ein ville markera avskilen til prost Knut A. Knudsen.