Ikke bare utenpå...

John Helge og Geir Inge Lunde har samme utdanning, helt lik inntekt. De har i årevis hatt kliss like lederjobber, tror litt på tankeoverføring og konkurrerer om å ha flest do.