Bompengene økes med 50 prosent

For å bygge ferdig Ringveg Vest og forlenge Bybanen til Lagunen, er det enighet om å øke bompengene med inntil 50 prosent.