Anker Åsane-frifinnelse

Riksadvokaten anker Bergen tingretts frifinnelse av de to nye tiltalte i Åsane-saken.