Anbefaler spesialisering

Egne spesialister på prostitusjonssaker gjør det enklere å håndheve forbudet, mener Oslo-politiet. Nå følger Bergen etter.