- Buss kjørte på skur

Tidesjåføren bommet litt på stoppestedet.