Fusingar i Amerika

Kvifor vert det skrike opp om norske skipsreiarar som forlet landet, medan ingen seier noko når ein bonde flyttar frå Norge?