Utlendinger foretrekker Hordaland

I første halvår i år ble det innvilget 3164 arbeidstillatelser for utlendinger i Hordaland politidistrikt. Det er flere enn noen andre steder i Norge.