Fnyser av erstatningskrav

Helse Bergens advokater mener Øyvind Hauges erstatningskrav er altfor høyt.