Kreftekspertar undervegs til Os

Eliten av internasjonale kreftekspertar er på veg til Bergen for å diskutere nye funn innan kreftforsking.