Solund-klage til ESA

Dyrlege Nils Reither meiner salet av prestegarden i Solund er i strid med EØS-avtalen. Han seier saka er handtert slik at kommunen kan bli mistenkt for korrupsjon.