Billig buss en nøtt

Bergen har sendt en stinkbombe inn i fylkesbudsjettet ved å foreslå sonefrie bussbilletter i byen. Fylkespolitikerne er rådville.