- Heile styret må gå

Ein av Redningsselskapet sine største gjevarar, skipsreiar Petter Sundt, krev eit heilt nytt styre i selskapet. Elles trekkjer han tilbake ei gåve på over 20 millionar kroner til ny redningsskøyte.